Sherbimet

Wednesday, 02 February 2011 11:32 Webmater
Print

Koordinim Profesional dhe Perfaqesim Hap pas Hapi


Alban-Information mundeson koordinim professional sherbimesh duke permbushur nevojat e cdo klienti ne:

  • •    Konsulenca per pronat
  • •    Punime topografike
  • •    Projekte objektesh (Banimi+Industrial)
  • •    Ekspertiza Teknike-Juridike
  • •    Analiza tregu per pasuri te palujtshme
  • •    Pergatitje kontratash,Shitje +Qera
  • •    Vleresim pasurish te palujtshme


Trajtimi jone professional ne kete bizes na mundeson zgjidhjen me efikasitet te te gjitha ceshtjeve burokratike duke e ndihmuar klientin ne te gjitha fazat e transaksioneve te pasurive te paluajshtme dhe duke I perfaqesuar ata hap pas hapi gjate blerjes, shitjes, qirase, keshillimit, kreditimit, menaxhimit dhe vleresimit aseteve.


Fale viteve eksperince, ne kemi krijuar njohuri dhe kontakte me shume biznese ne fusha te shumllojshme  te cilat I kemi asistuar dhe I  asistojme ne procesin e blerjeve dhe shitjeve te trojeve industrial, turistike, rezidenciale e bujqesore duke e bere kesisoj lider ne kete fushe.
Alban-INF me bashkunimet e sukseshme dhe afatgjata me te gjitha instucionet, organizatat, bizneset kombetare e nderkombetare  qe opreojne ne shqiperi eshte kthyer ne kontaktin e pare per te gjithe bankat kryesore te vendit si dhe per te gjithe ndertuesit kudo ne Shqiperi.